This Is Our Time 2021 – rejestracja otwarta!

To ten czas! To nasz czas!

Czas na obudzenie, na świadomość, na wzięcie odpowiedzialności i przyniesienie chwały Bożej do polskiego narodu!

Tylko Jemu chwała, tylko Jemu cześć! Król królów, Pan panów!

Uwielbijmy Go razem!

Bilety i ważne informacje: https://nationsonfire.org/sklep/bilety/this-is-our-time-2021-bilet-wstepu/