BĄDŹ HOJNY!

THIS IS OUR TIME 2022

Dzięki tej cegiełce wspierasz nasze działania i przyczyniasz się
do spłaty kosztów wydarzenia This Is Our Time 2022.
Dziękujemy Bogu za Twoją hojność i serce chcące inwestować w rozwój Królestwa!
Cegiełka wsparcia uprawnia do wejścia na wydarzenie TIOT2022.