Ochrona danych

W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja „Narody w Ogniu” zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Fundacja jako Administrator Danych Osobowych zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Zachęcamy do zapoznania się z wdrożonymi procedurami opisanymi w poniższych dokumentach:

 

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Polityka Prywatności

Regulamin sklepu

Fundacja Nations On Fire – dokumenty do pobrania

Klauzula informacyjna przy zgodzie na otrzymywanie informacji o wydarzeniach